Skjema (PDF, 202KB) for rekvisisjon av oppmålingssaker som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven

Skjema (PDF, 199KB) for rekvisisjon av oppmålingssaker som krever tillatelse etter plan - og bygningsloven

Skjema (PDF, 996KB)for krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter.

Erklæring om rettigheter i fast eiendom.

Erklæring om arealoverføring.

Skjøte

Bodø kommunes kartportal.