ppmåling av seksjonert uteareal er en del av seksjoneringssaken. Når du sender inn søknad om seksjonering / reseksjonering , må du legge ved rekvisisjon på oppmålingsforretning.