Det er ikke bare størrelsen på huset som har betydning for taksten. Både etasjefaktor, byggeår og standard på boligen er avgjørende for den endelige taksten. Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering.