Noen eiendommer skal ha fritak, disse følger av eiendomsskatteloven § 5. Andre eiendommer kan få fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7. Det er opp til kommunestyret å bestemme hvilke fritak det ønsker å gi etter paragraf § 7. Kommunen skal behandle alle eiendommer i samme kategori likt. Se i eiendomsskatteloven om utfyllende definisjoner om fritak.

Her kan du søke om fritak: 

Søknad om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt.