Landbrukseiendommer med våningshus får en ytre faktor på 0,8, dvs. at disse eiendommene får en reduksjon på 0,2. For de landbrukseiendommene som får fritak gjennom § 5 h vil boligdelen med tilhørende garasje og naturlig arrondert tomt bli beskattet. De resterende bygningene på landbrukseiendommen vil få fritak for eiendomsskatt (dette foresetter at eiendommen driftes, jfr. § 5h, eiendomsskatteloven).