Utgangspunktet for takseringen er etasjenes anvendelighet. Slike arealer kan ofte innredes for beboelse, og tas derfor med i taksten. Er det forhold som det ikke er tatt hensyn eller fører til urimelige utslag, så kan du sende en klage. Arealene skal uansett føres som de gjør i Matrikkelen.