Ved skatteberegning på leiligheter blir også fellesareal medregnet. Dette kan gjelde f.eks. trappeoppgang, heis og felles boder. Disse fellesarealene blir fordelt på de ulike eierne etter den fordelingsbrøken som er gjeldene på eiendommen.