Arealene for bygningsflate og tomt hentes fra Matrikkelen. Matrikkelen er landets offisielle register over fast eiendom. Det er bruksarealet (BRA) som blir brukt til å beregne eiendomsskatt på de ulike bygninger. BRA er definert som alt areal innenfor omsluttende yttervegg, med tilpasning for arealmåling i etasjer med skråtak. NS 3940 angir også regler for definisjon av etasjetype. 

Siden oppmålingen av besiktiger er gjennomført utvendig blir det trukket fra en gitt isolasjonsbredde, slik at målene skal avspeile arealet innfor ytterveggen. Den gitte bredden vil derfor variere fra ulike type bygninger. På bolighus beregnes det ca. 25 cm isolasjonsbredde, og på garasjer og andre uisolerte bygninger beregnes en bredde på 15 cm.