Bystyret i Bodø vedtok den 09.12.2021 å fjerne bunnfradraget på kr 300.000, - fra bolig – og fritidseiendommer med godkjente bruksenheter. Fra 1.1.2022 blir det gitt kr 0,- i bunnfradrag.