Detaljert melding om skatt og takst sendes til én eierrepresentant. På eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om eiendomsskattetaksten.