Målet er å finne antatt markedsverdi på eiendommen. Til hjelp for dette vurderes forhold ved eiendommen som byggeår, bygningens stand, og lokalisering. Det blir kun gjort en utvendig befaring.