Svar: Noen eiendommer skal ha fritak. Dette gjelder f. eks. landbrukseiendommer som er i drift som gårdsbruk. Andre eiendommer kan få fritak. Hvilke eiendommer som kan få fritak, følger av § 7. Det er opp til bystyret å bestemme hvilke fritak de ønsker å gi etter paragraf § 7. Kommunen må likebehandle alle eiendommer i samme kategori.

Bystyret har vedtatt fritak for enkelte ikke-kommersielle stiftelser eller organisasjoner f eks idrettslag, grendehus og barnehager.

Mener du at en eiendom skulle hatt fritak etter og ikke har fått det, kan man søke/melde fra skriftlig til kommunen om dette. Vanlige boligeiendommer, fritideiendommer og næringseiendommer vil ikke få innvilget fritak. Betalingsvansker er heller ikke en grunn som gir rett til fritak for eiendomsskatt.