Svar: Ved langvarige festeavtaler er det fester som må betale eiendomsskatten for tomten.