Svar: Opplysninger fra matrikkelen om bl.a. byggeår, bruksareal, antall boenheter m.m. Det er gjort en utvendig befaring i forbindelse med fastsettelsen av de nye eiendomsskattetakstene. Boligprisstatistikken er også en del av grunnlaget for fastsettelse av taksten.