Svar: Bystyret har innført bunnfradrag for selvstendige boenheter. Bystyret tar hvert år stilling til bruk av bunnfradrag ved beregning av eiendomsskatt. Bunnfradraget påvirker ikke eiendomsskattetaksten. Pr. 01.01.2017 er bunnfradraget på 300.000,- pr. boenhet.