Soneinndelingen er utarbeidet av sakkyndig nemnd. Bruk av sonefaktor tar hensyn til variasjoner i eiendomsprisene i ulike deler av kommunen. Den foreløpige utregningen av sjablongtaksten multipliseres med en sonefaktor basert på hvilken eiendomstype det dreier seg om, og hvor i kommunen eiendommen ligger.

sonekart