Indre faktor benyttes for å korrigere sjablongverdien. Byggeåret antas å gi uttrykk for en bygnings standard og kvalitet. Bygningsfaktoren justeres opp hvis eiendommen er vesentlig oppgradert, og at standarden er hevet fra det opprinnelige byggeåret. De vurderinger som er gjort er ikke ment å ta hensyn til mindre vesentlige forhold. Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg.