• Medlemmer
  • Lisa Marie Marshall, Leder
  • Knut Harald Strand
  • Bodil Irene Bjørnaali Brattli, Nestleder
 • Varamedlemmer
  • Inga-Lill Sundset
  • Fredric Martinsen Persson
  • Aløna Helland

Nemda består av tre medlemmer med like mange varamedlemmer, som velges for kommunevalgperioden. Valg av leder og nestleder.