Nemda består av tre medlemmer med like mange varamedlemmer, som velges for kommunevalgperioden. Valg av leder og nestleder.

Link til nemndas medlemmer finner du her: