Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes i forbindelse med utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette, og det må tydelig fremgå hvilket gårds- og bruksnummer klagen gjelder.