Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer. Hver termin gjelder for 3 måneder.

Tabell
PeriodeForfallsdato
Januar - Mars20. mars
April - Juni20. juni
Juli - September20. september
Oktober - Desember20. november

Kommunale avgifter omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr og feieravgift. Avgift for tømming av septik er inkludert i vann og avløpsgebyret. 

Forbruk etter måler vann/avløp blir avregnet ved første termin året etter.

For eiendommer med årsgebyr under kr 1 000,-, kan hele beløpet faktureres èn gang pr år med forfall 20.06. Dette etter avtale med kommunen.

Renovasjon husholdninger faktureres av Iris Salten. http://iris-salten.no/