Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.