Når vi mottar en melding om mulig ulovlig tiltak, vil det bli opprettet en sak. Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt meldingen din.

Deretter blir saken prioritert ut fra alvorlighetsgrad for videre oppfølging når vi har kapasitet til dette. Grad av ulovlighet på tiltaket, fare for helse, miljø og sikkerhet, samt saksmengde vil ha betydning for hvor raskt vi kan behandle saken.