På min side kan du lese og svare på brev fra kommunen.

  • https://bodo.kommune.no/minside kan du lese brev kommunen har sendt til deg elektronisk. Det er de samme brevene som du har mottatt i din digitale postboks. Du kan også svare direkte på brevene dine i de elektroniske løsningene.
  • Har du spørsmål? Send på e-post til servicetorget@bodo.kommune.no. Husk å merk e-posten med saksnummer.
  • Servicetorget kan kontaktes på tlf. 75 55 50 00. Åpningstid 09.00 - 10.00 og 14.00 - 15.00
  • Byggesaksbehandlerne kan nås på telefon mellom kl. 12:00 og 15:30. Vennligst ha saksnummeret ditt klart på forhånd.
  • Offentlige dokumenter for bygg og plansaker kan du laste ned og lese via vår innsynsportal
  • Byggesak har åpent for kundeveiledning. I perioden uke 26 og 27, samt ukene 33-37, vil vi ha kundeveiledning tirsdagene og onsdagene kl. 12 – 14. Da kan du komme uten avtale og få hjelp i din sak. I uke 28, 29, 30, 31og 32 har vi ikke dette tilbudet, grunnet ferieavvikling. 

  • Da kan du komme og få hjelp i din sak. Når du kommer til rådhuset, må du registrere deg på onVisit-maskinen. Trykk: Jeg har avtale, ditt tlf.nr og navn. Fyll inn hvem du skal prate med. Spør i Servicetorget om hvem som har kundevakt. Dere blir ropt opp etter tur. Er det mange som trenger hjelp, justeres tiden hver kunde får.
  • Tirsdag 19/3/24 har vi ikke kundeveiledning grunnet kurs.
  • Byggesaksveileder har begrenset tid til hver enkelt, det er derfor viktig at du setter deg godt inn i saken før du besøker oss.
  • Slik finner du gjeldende reguleringsplan for din eiendom (Link til kartportal)