Melding om ulovlig tiltak kan meldes her

Dersom vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen.