Du kan søke elektronisk på flere typer tiltak. Følg veilederen her og se hva du kan søke på direkte fra nettleseren.

Skal du søke via søknadsblanketter? De finner du på hjemmesiden til DirektoratetDu fyller ut og sender inn via eDialog til oss.