Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlig. Dersom du ønsker innsyn i saken eller eiendommens dokumenter, kan dette gjøres ved å søke i plan- og byggesaksarkivet tilbake til april 2017: https://bodo.innsynsportal.no/byggsak

Eldre arkivsaker kan bestilles fra postmottak@bodo.kommune.no.