Når byggeprosjektet har fått en rammetillatelse, må ansvarlig søker sende inn en søknad om å sette i gang byggearbeidet. Du kan søke om igangsettingstillatelse for hele eller deler av byggeprosjektet. 

Ferdigattest

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998. 

Midlertidlig brukstillatelse

Hvis det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk byggverket, kan kommunen gi midlertidig brukstillatelse. 

Endringstillatelse

Når byggeprosjektet har fått en tillatelse og du ønsker å gjøre endringer, kan du søke om endring av tillatelsen.