For at bygningsmyndighetene skal følge opp ulovligheten, må tiltaket komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette vurderes av bygningsmyndighetene. 

Tiltak som er unntatt søknadsplikt vil ikke bli fulgt opp av bygningsmyndighetene. Dersom ulovligheten er av mindre betydning, kan bygningsmyndighetene unnlate å forfølge overtredelsen, jf. plan og bygningsloven § 32-1 andre ledd.