1. Snakk med naboen din først. Spør om naboen har fått tillatelse til det som bygges, eller om det som bygges er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

2. Sjekk saksinnsyn om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket. Se siste avsnitt for hvordan du får innsyn i eiendommens dokumenter.

3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt. Hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kan du få veiledning om aktuelt regelverk og sjekke hva som ikke er søknadspliktig

https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/

Mener du at tiltaket fremdeles er ulovlig eller ikke er i tråd med en gitt tillatelse etter at du har gjort disse undersøkelsene, kan du melde inn forholdet til Bygg og miljø.