Vi kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

  • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg.
  • Vi er pålagt å føre tilsyn.
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse.
  • Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding fra publikum.
  • Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn.