Det er mye du kan bygge eller sette opp på egen tomt eller i eget hus uten at du behøver å søke om det. Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, må du sjekke om det som skal gjøres er i tråd med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov osv. Det er ditt ansvar å sjekke at det ikke bygges over ledninger i grunnen.

For byggearbeider som er unntatt søknadsplikt er det ikke krav om å sende formelt nabovarsel. Byggesakskontoret vil heller ikke fatte vedtak som naboer kan klage på i disse sakene.

Finn forutsetningene for dette I Direktoratet for byggkvalitet.

Du kan også ta kontakt med Byggesakskontorert for nærmere informasjon.

Når byggesaken/tiltaket er ferdig sendes skjema Melding bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt  med målsatt kart/tegning til Bodø kommune for matrikkelføring.

Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du bygger er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

Geodata`s matrikkelføring innebærer derfor ikke en saksbehandling av tiltaket/bygningen, og er ikke å regne som godkjenning av tiltaket.  Tiltaket målsettes med mål eller med koordinater på innsendte kart slik at tiltaket kan tegnes inn I grunnkartet.