Bodø kommune eier og forvalter skoler, barnehager, helsebygg, administrasjonsbygg, kulturbygg, idrettsbygg og boliger. Som en betydelig byggforvalter i regionen er det viktig med en faglig dyktig organisasjon innenfor sentrale fagfelt, herunder:

  • Teknisk drift, ventilasjon, automasjon, elektro, svakstrøm, VVS og ENØK
  • Adgangskontroll og IoT
  • Byggdrift og periodisk vedlikehold 
  • Renhold og service

Bodø kommunes plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg rulleres årlig og gir brukere, politikere, administrasjon og andre aktører innsyn i planlagte tiltak i kommunens bygningsmasse. Lenke til planen finnes under "Dokumenter" på høyre side.