Kartbestilling tilbyr detaljerte kartdata, reguleringplaner og eiendomskartet. 

Detaljerte kartdata inneholder bl.a. bygninger, veier, vann og høydekurver.