Abmita Infoland har eiendomsinformasjon fra hele Norge. 

Eiendomsmeglere: Ved salg av fast eiendom og borettsandeler må lovpålagt informasjon innhentes som en del av salgsprosjektet. 

Bank og finans: Ambita har samlet tjenester og bestillingsprodukter som er aktuelle for de som arbeider innenfor  bank/finans og forsikring. 

Forvaltning: Informasjonspordukter og tjenester som underlag for kommunale- og statlige forvaltningsoppgaver. 

Bygg og Anlegg: Bestillingsprodukter som er tilrettelagt for bruk i en plan-/idèfase, som underlag for utarbeidelse av byggesøknader og senere under prosjektering og gjennomføring av tiltaket. 

Øvrige: For media, advokater, transportnæringen, kraftbransjen, m.fl. som har behov for Infoland Privat for å kunne bestille utskrifter fra Grunnboken og eiendomskart.