Skolen, som ble bygget i 1969, ligger idyllisk plassert i havkanten på Alstad i Bodø. Skolen har 12 klasser fordelt med fire paralleller på 8. 9. og 10. trinn. Til sammen er vi drøyt 320 elever og ca. 48 ansatte. Elevene kommer hovedsakelig fra området Alstad, nedre Hunstadmoen, deler av øvre Hunstadmoen og Grønnåsen.

Vi har nydelig utsikt året rundt med Sandhornet, Kunna og Fugløya i vest og Børvasstindene i sør. Havørna er flittig gjest og i Saltfjorden kan vi være så heldige å se nise og grindhval i lek.

Skolen legger stor vekt på elevmedvirkning i arbeidet med å bygge kunnskap, både faglig og sosialt. Foreldre, nærmiljø og andre tilknyttet er også viktige samarbeidsparter.

Digitale lærings- og organiseringsverktøyer har i flere år vært et viktig utviklingsområde for oss. Vi er opptatt av vi-følelsen og at vi sammen utvikler oss best, skolen har solide fagmiljøer som jobber målrettet for å nå alle eleven best mulig.