Alstad barneskole ligger omtrent 5 km fra sentrum, idyllisk til med havet som nærmeste nabo, og med fantastisk utsikt til Børvasstindan. Som skole i Bodø kommune er vi en skole for fremtiden.

Elevene rustes i nuet for fremtiden gjennom opplevelse av trygghet, trivsel, mestring og læringslyst (Skolestrategien 2018–2023).

Alstad barneskoles visjon er: Læring og trivsel- et felles ansvar.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.

Gjennom god klasseledelse skal skolen utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Vi satser spesielt på økt læring gjennom bruk av digitale verktøy.

 Alstad barneskole har om lag 290 elever fordelt 1.–7. trinn, og har 2 eller 3 paralleller.