Søknad Alberthaugen skole

Før det leveres en søknad må eleven ha vært på besøk på skolen. Her vil eleven og foresatt bli informert om hvilket skoletilbud vi kan tilby.

Besøket avtales med rektor på Alberthaugen skole. 

Foresatte og eleven (og evnt.representant fra hjemskolen) kommer på besøk

Søknad til Alberthaugen skole skal gå gjennom hjemskole. De videresender denne til Alberthaugen skole. 

Søknadsfrist er 1.mai. Søknader som mottas etter søknadsfrist vil kun bli vurdert dersom det er ledige plasser på skolen. Tilbudet er frivillig. 

Inntaksmøtet holdes i løpet av mai/ juni. Alle vil da få svar på om de har fått plass/ ikke fått plass.

Hvem skal kunne søke seg til mellomtrinnet?

Elever som av ulike årsaker ikke finner seg til rette i fellesskolen kan søke seg til Alberthaugen skole.  Målet er å gi elever med behov for et alternativt opplæringstilbud en hverdag som i større grad preges av trivsel, læring og mestring.

På mellomtrinnet tilbys et opplæringstilbud med varighet på inntil et skoleår. For disse elevene er det en helt klar målsetting at de skal tilbake til fellesskolen.

Hvem foretar inntaket.

Inntak gjøres gjennom et inntaksmøte med rektor, PPT, Skolekontoret, og representanter for aktuell avdeling. Rektor tar den endelige avgjørelsen på hvem som får plass/ ikke får plass.

Her sender du søknad til Alberthaugen skole: