Alberthaugen skole kjennetegnes som en skole som benytter naturen og nærområdene. Elevene er på flere ulike turer og har uteskole gjennom hele skoleåret.

Skolen har god voksentetthet, og det legges vekt på bygging av sosiale relasjoner mellom lærer og elev, og mellom elevene. Overordnet målsettingen for alle elever på skolen er at de skal oppleve sosial og faglig mestring, utvikle troen på egne ferdigheter og troen på seg selv. 

To avdelinger  for elever på ungdomstrinn ligger på Nordland kultursenter (avd. Bodøelv og avd. Rektorboligen), og en avdeling for elever på mellomtrinnet i Rønvik( Avd. Linken). 

Elever som får plass på mellomtrinnet, får dette tilbudet for  inntil ett skoleår

Tilbudet er frivillig.