Rådene det skal velges medlemmer til er:

 • Bodø eldreråd
  Det skal velges 7 medlemmer med varamedlemmer. 5 av disse skal foreslås av organisasjoner som representerer eldre. Minst 5 av rådets medlemmer skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet.
   
 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
  Det skal velges 7 medlemmer med varamedlemmer. 4 av disse skal foreslås av organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse.
   
 • Rådet for rus og psykisk helse
  Det skal velges 5 medlemmer med varamedlemmer. 3 av disse skal foreslås av organisasjoner innen psykisk helse og organisasjoner innen rus.
   
 • Flerkulturelt råd
  Rådet skal bidra til et inkluderende Bodø-samfunn gjennom å fremme interesser og synspunkter på vegne av Bodøs internasjonale befolkning.

Forslag til kandidater sendes på e-post til polsek@bodo.kommune.no. Det må legges ved kontaktinformasjon og en bekreftelse fra foreslått kandidat på at vedkommende ønsker å oppnevnes.

Frist for å sende inn forslag er 17. oktober 2023!

Rådenes oppgaver

De kommunale rådene er rådgivende organer for bystyret og administrasjonen i Bodø kommune.

Les mer om rådene: 

Ønsker du mer informasjon om rådene?
Ta kontakt på e-post polsek@bodo.kommune.no