Bakgrunnen for beslutningen er at kommunen trenger å få kontroll over smittesituasjonen i Bodø. Undervisningen ved skolene blir digital og følger ordinær timeplan under stengingen. 

Foreløpig varer stengingen i én uke, som er den tidsperioden loven gir mulighet til. Det betyr samtidig at kommunen fortløpende vil vurdere eventuell forlenging av vedtaket, dersom smittevernlegen ser at det er behov for det.

Det opplyser Nordland fylkeskommune i en pressemelding, onsdag. 

- Ja, vi følger smittesituasjonen tett, og ser nå at et tiltak som kan begrense smitten er å stenge videregående skoler i kommunen. Vi forstår at det er et ganske ekstremt tiltak for elevene, men håper at et slikt inngrep på et tidlig tidspunkt kan forebygge flere stenginger, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

For elevene ved de to videregående skolene betyr stengingen heldigital undervisning mens vanlig timeplan følges.


- Det er viktig at elevene får et godt faglig tilbud mens stengingen pågår, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar. Hun presiserer at enkelte elevgrupper likevel vil få et tilbud på skolen den kommende uken.


- Sårbare elever vil fortsatt få sine tilbud fysisk ved skolene. Det er spesielt viktig for oss å opprettholde akkurat de tilbudene. Skolene vil selv holde kontakten med de elevene det gjelder, sier Høiskar.

Det vil også være muligheter for fysisk undervisning i praktiske fag, eller praktiske øvelser hvor nødvendige smittevernstiltak kan ivaretas, ifølge Høiskar.


- Kommunen har videre åpnet for at skolene kan søke dispensasjon til fysisk undervisning i særlige tilfeller der dette anses faglig nødvendig, og hvor nødvendige smittevernstiltak kan ivaretas, sier fylkesdirektøren, og viser til at alle elever vil få informasjon fra sine skoler dersom de skal møte til fysisk undervisning i noen fag.

- Vi deler kommunens bekymring for smittesituasjonen, og håper nå at disse tiltakene vil bidra til å redusere smitte i Bodø, sier Høiskar. Hun er ikke kjent med at noen ansatte eller elever har blitt smittet i en skolesituasjon frem til nå, og presiserer for både elever og andre at det blir veldig viktig å ivareta smittevernreglene for øvrig i samfunnet.

- Vi vet at stengte skoler og digital undervisning har store konsekvenser for elevene, både faglig og sosialt, og det er derfor viktig at elevene så snart som mulig få komme tilbake til skolene, avslutter Høiskar.