- Vi har aldri hatt en så gjennomarbeidet områdeplan som planforslaget for Molobyen. Den er grundig utredet på alle måter. En solid plan som står seg. Det å lage en slik plan for et så stort område er komplisert. Mange skal bli enig, og det er mange parter inne i bildet som er omforent om resultatet. Dette er et godt grunnlag for et godt nabolag nært sentrum av Bodø, sier Bolland.

Hun mener planen for Molobyen viser kvaliteter som vil gjøre området til en god plass å både bo og skape næring.

- I tillegg er det lagt opp til gode møteplasser og gode kommunikasjonslinjer. Vi har klima i Bodø, og i Molobyen er det planlagt gode løsninger tross vær og vind. Bydelen inneholder fine grøntområder, kulturminner og bygningsvern er ivaretatt på en god måte. Og denne planen mener jeg er utarbeidet så bra at den vil kunne gjennomføres slik den er tenkt. Jeg er egentlig imponert, sier byutviklingssjefen.

Foto: Christine KarijordLeder for byutvikling Annelise Bolland i Bodø kommune, arealplanlegger og gruppeleder for plan- og landskap i Norconsult, Gøran Antonsen, seksjonsleder Mats Marthinussen i Byutvikling Plan i Bodø kommune og daglig leder Håvard Engseth i Breivika utvikling Bodø AS er enig i at den nå godkjente planen for Molobyen skaper godt grunnlagt for en god bydel i Bodø.
Foto: Christine Karijord

Ekstraordinært smidig

Styreleder, Bernt Nordby Skøien fra Clemens Eiendom, et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond, har erfaring fra flere større utviklingsprosjekt og reguleringsprosesser fra hele landet. Deriblant fra Bjørvika i Oslo.

- Samarbeidet med Bodø kommune har i denne prosessen vært ekstraordinær i forhold til forutsigbarhet, tillit og dialog mellom partene. Skal et industriområde som Molobyen transformeres til en moderne og attraktiv bydel, så behøves visjonære eiere, men også en kommune som stiller krav og ivaretar samfunnsdimensjonen, sier Skøien.

Han mener Bodø kommune har vist at de både har gjennomføringsevne og kompetanse.

- Dette er en kommune med klare tanker for utvikling av byen sin, og jeg ønsker å rose alle de involverte for resultatet og godkjenningen av områdeplanen, sier styrelederen.

Foto: Clemens Eiendom

Styreleder, Bernt Nordby Skøien fra Clemens Eiendom, et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond, mener samarbeidet med Bodø kommune har vært ekstraordinært i forhold til forutsigbarhet, tillitt og dialog mellom partene i prosjektet mot en nå godkjent områdeplan for Molobyen. Foto: Clemens Eiendom

Fire års arbeid og klart for byggetrinn én

At planen for Molobyen er godkjent innebærer nå at prosjektet kan gå løs på første byggetrinn etter nærmere fire års arbeid med alt fra arkitektkonkurranse, mulighetsstudier grundige medvirkningsprosesser, vær og vind-analyser og midlertidige aktiviteter.

- Medvirkningen som er gjort for Molobyen har blitt veldig viktige bekreftelser på elementer som er videreført i både mulighetsstudier, parallelloppdrag og det endelige forslaget for Molobyen. Det har gitt ideer til både midlertidige og permanente løsninger. Når man planlegger et så stort område som Molobyen med mange grunneiere og tre store private eiere, så har dette gått utrolig bra, sier seksjonsleder Mats Marthinussen i Byutvikling Plan i Bodø kommune.

Han mener prosessen med Molobyen har vært viktig for å kunne lage en god og omforent plan som videre kan gjennomføres.

- Det er også tatt hensyn til grunneiere, og resultatet vil bli en ny del av byen som helt klart vil bidra til ytterligere positiv utvikling av sentrum i Bodø. sier Marthinussen.

Han trekker fram strukturelle hovedgrep i planen som det å ha et bevisst forhold til sjøen på den ene siden og parken og grøntstrukturen på den andre siden, for så å skape en sammenheng, samtidig som man lager en urban bydel i samsvar med resten av den eksisterende bystrukturen.

- Dette er fremtidsrettet og moderne. Det å ta hensyn til slike kvaliteter, og ikke minst til klima som denne planen har gjort. I tillegg er det å lage en videre forbindelse med havnepromenaden, det å skape en forbindelse til bystranda, et grep som vil gjøre en stor forskjell for folk, sier Marthinussen. 

For Bolland er prosjektet spennende fordi det også er veldig annerledes enn andre prosjekter i bybildet.

- Molobyen er et område hvor man starter fra bunnen av - helt fra scratch. Vi har prosjekter som Ramsalt og Meierikvartalet som bygges i allerede etablerte strukturer, mens her er alt nytt. Vi har ikke hatt en slik type byutvikling siden Rønvikleira, og før det oppbygging etter krigen, sier Bolland.

Foto: Christine KarijordSeksjonsleder Mats Marthinussen i Byutvikling Plan i Bodø kommune mener prosessen med Molobyen har vært viktig for å kunne lage en god og omforent plan som videre kan gjennomføres. Her sammen med arealplanlegger og gruppeleder for plan- og landskap i Norconsult, Gøran Antonsen, leder for byutvikling Annelise Bolland i Bodø kommune og daglig leder Håvard Engseth i Breivika utvikling Bodø AS. Foto: Christine Karijord

- Liker måten vi har jobbet på

For daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling AS, som er eid av Clemens Eiendom, Løvold Solution og Christian Jakhelln - har oppgaven med å utarbeide planen for Molobyen vært en svært spennende prosess.

- Det har vært veldig interessant å gjøre gode byutviklingsgrep, planlegge for gode byrom etter hovedkvaliteter som kom fram i parallelloppdraget utført av de danske arkitektene i Schmidt Hammer Lassen. Jeg liker måten vi har jobbet på hvor det har vært omforente målsetninger i samarbeid med kommunen, sier Engseth.

For arealplanlegger og gruppeleder for plan- og landskap i Norconsult, Gøran Antonsen, er også planen for Molobyen noe av det mest grundige han har vært med på.

- Jeg har gjennom min tid som planlegger vært igjennom en del planprosesser, og denne har vært omfattende med stor vekt på medvirkning. Sammen med bruk av nye metoder har dette medført til gode og robuste løsninger for den nye bydelen, sier Antonsen som med flere i Norconsult har bidratt i planlegging, hatt ansvaret for plandokumentene, de faglige utredningene, samt kjørt prosesser rundt bærekraft og bærekraftige løsninger.

- Jeg synes det har vært særdeles morsomt å ta i bruk analytiske metoder for i en tidlig fase å kunne avdekke svakheter i forhold til blant annet klima, vær og vind, slik at de byrommene som planlegges blir så gode og lune som mulig, sier Antonsen.  

Han trekker fram godt samarbeid mellom partene en av de viktigste suksessfaktorene i prosjektet.

- Det har vært faglig givende og jeg er ydmyk med tanke på å ha fått vært del av teamet som har definert rammen for Bodø sin nye bydel, sier arealplanleggeren.  

Formelt startskudd - et viktig vedtak

Leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune, Håkon Møller fra Miljøpartiet De Grønne, betegner områdeplanen som et viktig vedtak og det formelle startskuddet for detaljplanlegging av den nye bydelen.

 - Dette blir en utvidelse av sentrum og en berikelse for byen. Det er jobbet godt faglig med denne planen fra ulike hold for å skape en bydel det blir godt å bo i, jobbe i og besøke, sier Møller.

Han trekker fram formingsveilederen som svært spennende med tanke på arkitektoniske detaljer, og mener det som er planlagt lover bra.

 - Planen er tydelig på viktigheten av å koble ny bydel på eksisterende by, noe som også blir viktig når den neste "nye" bydelen i Bodø, skal utvikles. Molobyen blir en prøvestein i så måte. Planen vektlegger også trafikksikkerhet, skolevei og myke trafikanter. Dette er en grundig områdeplan som er et godt utgangspunkt for arbeidet med detaljreguleringsplaner, sier Møller.

 Han påpeker planbeskrivelsen til områdeplanen som sjeldent omfattende og detaljert.

 - Jeg oppfordrer befolkningen til å lese seg opp og prøve å sette seg inn i denne planen. På den måten har man gode muligheter til å påvirke hvordan bydelen skal bli i framtiden, sier Møller.