Det er meldt store nedbørsmengder og mye vind til helga og ut i neste uke.

– Vi oppfordrer alle til å være varsomme i dagene som kommer. Dersom du skal ut å kjøre eller gå, oppfordrer vi til å være godt skodd og å sette av godt med tid. I starten av væromslaget kan det bli noe redusert sikt og trafikale utfordringer, sier Bjørn-Inge Ingvaldsen, leder for byteknikk i Bodø kommune.

Han påpeker at det vil bli utfordringer med overvann, snø og is som går i oppløsning.

– Vi ber derfor alle innbyggere om å se til sluker i nærheten av sin eiendom. Åpne sluk er viktig for å få bort overvann på veiene, sier Ingvaldsen og fortsetter:

– En ting som også er viktig er å punktere snøskavler. Husk å lede bort vannet fra din eiendom. Skulle det oppstå akutte hendelser, kontakt brannvakta.

Han opplyser videre om at sandstrøing gjøres i boliggater og på gang- og sykkelveier når det er glatt.

– Det strøs etter oppsatte ruter og det kan derfor ta noe tid før alle gater er ferdig strødd, sier Bjørn-Inge Ingvaldsen.