Zefyrhaugen friområde blir oppgradert i år

Bodø kommune startet oppgradering av Zefyrhaugen friområde i uke 24 og dette vil pågå utover sommeren og høsten.

Utfører for bygging er Maskinentreprenør Roald Madsen AS. Byggeleder er leid inn fra COWI AS. Prosjekterende er HR Prosjekt.

Blant tiltakene som skal utføres er oppgradering av snarveien mellom Parkveien og Sivert Nielsens gate. Her blir det etablert belysning, håndløper og ny grus.

Eksisterende lekeplass blir oppgradert og får et nytt lekeapparat. I området i vest skal det etableres en felleshage med frukttrær, bærbusker og benker. Der etableres det også dyrkingskasser som vil benyttes av noen barnehager i nærheten. I øvrige deler av friområdet blir det etablert noen nye benker og det foretas noe vegetasjonsrydding.

Prosjektet finansieres av krisemidler som ble tildelt fra regjeringen i forbindelse med korona, samt midler til snarveier i Bypakke Bodø.

Bodø kommune gjør oppmerksom på at byggingen i perioder kan medføre begrenset fremkommelighet i området.