Vei til Rønvikfjellet er som tidligere meldt nå stengt overfor avkjørsel til Hyttebakken og opp til platået. Veien vil etter planen åpne i august 2021. Gangatkomst i dalen er også stengt, sier prosjektleder Jan-Erik Thorbergsen og byggeleder Roger Dalsbø i teknisk avdeling i Bodø kommune.

Alternative turruter opp til Turisthytteplatået/ Keiservarden finner du her (PDF, 10MB)