Seines

Prosjektet Vannforsyning Seines har gjennomført konkurranse hvor 8 tilbydere leverte. Pris varierer fra 31 mill. til 50 mill.

Tilbudene vil bli gjennomgått og tilbudsinnstilling vil bli gitt til anbudsnemnda.

Videre vil prosessen med kontrahering utføres og kontrakt skrives.

Oppstart september/oktober forutsatt byggetillatelse gis raskt.

Gillesvåg/ Koddvåg

Prosjekt Vannforsyning Gillesvåg/Koddvåg gjennomføres som egen entreprisekonkurranse og vil bli utlyst medio oktober. Oppstart antas rett over årsskiftet.

Kontaktperson: Jan Erik Thorbergsen