Det har vært et avvik i forbindelse med et pågående vedlikeholdsarbeid i to sentrale vannkummer på hovedforsyningen til Bodø.

Under vedlikeholdet ble det på grunn av en menneskelig svikt ikke åpnet opp en ventil som berørte vannforsyningen.

Avviket er nå rettet opp i og vannforsyningen er nå i normal drift.