Vannbehandlingen ved Vågøyvannet består av desinfeksjon med uv. og klor.
Levering av vann fra Vågøyvannet innebærer endringer i trykkforhold i nettet. Abonnenter i høyereliggende områder vil kunne oppleve redusert trykk. Vi gjør alt vi kan for å opprette normal leveringssituasjon fra Heggmoen.