Snorres vei blir stengt for gjennomkjøring i perioden 17.10.2022 - 17.02.2023.

Uthevet rødt viser berørt område.

Tilgang til veg er via fengslet.

Berørt(e) adresse(r): Snorres vei 4 – 16. 

Plantegningen er vedlagt i dokumentet