- Arbeidet med ny kommunal vannforsyning i Seines området starter til høsten. De private vannforsyningene har hatt dårlig kvalitet, og det har vært ett ønske fra beboerne å få kommunalt anlegg, sier prosjektleder Jan Erik Thorbergsen, og byggeleder Kurt Arne Brannfjell i teknisk avdeling i Bodø kommune. 

- Forsyningen føres fra Seivåg og helt ut til Ersvik på Straumøya.  Det er Norconsult som prosjekterer anlegget. Oppstart er høst 2021 og byggetid er estimert til 1,5 år, sier Thorbergsen og Brannfjell videre. 

- Totalbudsjettet på 78,5 millioner omfatter både Seines og Gillesvåg, sier Thorbergsen og Brannfjell avslutningsvis.