Dette innebærer blant annet at:

  • Varslinger om hendelser på ledningsnettet ikke går ut til våre abonnenter
  • Vi mottar ikke meldinger fra publikum om driftsfeil
  • Begrensede muligheter for å gi ut informasjon om ledningsnettet. Private og profesjonelle aktører som ønsker ledningskart over vann og avløp vil ikke kunne få dette utlevert før systemet er i orden.
  • Man må som følge av dette måtte forvente noe lengre saksbehandlingstid

Vår samarbeidspartner er på saken og vi forventer at feilen blir utbedret om kort tid.

Dersom du har behov for å snakke med oss ta gjerne kontakt enten pr telefon eller epost:

Epost: servicetorget@bodo.kommune.no

Vannlekkasje eller tett kloakk mellom kl. 08:00-15:00       telefon: 75 55 50 00

Ved akutte feil på vann eller avløp utenfor ordinær arbeidstid 75 54 68 50 (Brannvakta)